13:15 EST Thứ tư, 20/11/2019

Liên kết trong tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá
Sở Y tế Thanh Hóa

Liên kết trong nước

Bộ Y Tế
Benh vien Viet Duc
Benh vien bach Mai

Trang nhất » Văn Bản

Banner chúc mừng năm mới (giữa trang)

Tim kiếm văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
Công văn
1 Các biểu mẫu Công đoàn

14/11/2019 Tải về
2 Công văn Số: 114/HD-CĐYT

V/V Công đoàn y tế HD bổ sung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

13/11/2019 Tải về
3 Cam kết Của Trưởng khoa/phòng thực hiện các nội dung xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa”.

13/11/2019 Tải về
Quyết định
1 Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật tương đương

Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 7603

03/01/2019 Tải về
2 Quyết định số 7603/QĐ-BYT

V/v Ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (phiên bản số 6)

03/01/2019 Tải về
3 Quyết định số 3312/QĐ-BYT

V/v Ban hành tài liệu chuyên môn " hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em"

24/12/2018 Tải về
Lịch trực
1 Lịch trực đội cấp cứu nhi khoa tháng 12 năm 2019

18/11/2019 Tải về
2 Lịch trực CBNV toàn viện

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

15/11/2019 Tải về
3 Lịch trực đội phòng chống thảo họa

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

15/11/2019 Tải về
Thông báo
1 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2019

19/11/2019 Tải về
2 Danh sách tập thể, cá nhân đạt điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng năm 2019

19/11/2019 Tải về
3 Danh sách những cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, không dự bình năm 2019

19/11/2019 Tải về
Đào tạo - Chỉ đạo tuyến
1 Đăng ký đào tạo hỗ trợ lâm sàng trực tuyến năm 2020

Đào tạo trực tuyến

08/10/2019 Tải về
2 Đăng ký KH đào tạo, CGKT theo đề án BVVT năm 2020 tại địa phương

Đào tạo tại Tỉnh

08/10/2019 Tải về
3 Đăng ký đào tạo chuyển giao kỹ thuật năm 2020 đề án BVVT

Đào tạo tại BV Nhi TW

08/10/2019 Tải về
Đảng ủy bệnh viện
1 Kế hoạch số 59-KH/ĐU

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của CT Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)

13/08/2019 Tải về
2 Kế hoạch số 60/KH-ĐU

Kế hoạch học tập , quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, chỉ thị 32 - CT/TW của Bộ chính trị và các kết luận của Ban bí thư ( khoa XII)

13/08/2019 Tải về
3 Công văn số 58-KH/ĐU

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

06/08/2019 Tải về
Thông tin Dược
1 Công văn số 2936/SYT-NVY

V/v Thanh toán BHYT đối với Tinh bột este hóa (hydrotethyl starch và Immuno globulin)

27/10/2019 Tải về
2 Danh mục các thuốc chống chỉ định theo lứa tuổi

18/03/2019 Tải về
3 Thông tin thuốc Linezolid 600

31/01/2019 Tải về
Thông tư
1 Thông tư số 13/2019/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39 /2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định thống nhấ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhh BHYT giữa các bệnh vịện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

11/08/2019 Tải về
2 Thông tư Số: 30/2018/TT-BYT

Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

16/12/2018 Tải về
3 Số: 39/2018/TT-BYT

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trteen toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

13/12/2018 Tải về
Luật - Nghị định
1 Nghị định Số: 59/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết mộ số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

01/11/2019 Tải về
2 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT

16/11/2018 Tải về
3 Luật an ninh mạng 2018

05/07/2018 Tải về
 

Văn bản mới

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về việc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mổ tim?

Đã triển khai

Đang triển khai

Chưa triển khai

Không biết

Thông tin liên lạc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

- Bệnh viện: 0966 81 12 12

- Bộ Y tế:        1900 9095