1
16:09 ICT Thứ hai, 17/02/2020

Liên kết trong tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá
Sở Y tế Thanh Hóa

Liên kết trong nước

Bộ Y Tế
Benh vien Viet Duc
Benh vien bach Mai

Trang nhất » Văn Bản

Banner chúc mừng năm mới (giữa trang)

Tim kiếm văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
Công văn
1 Danh sách huy động Đoàn viên khám tình nguyện năm 2019

Ngày 08/12/2019

02/12/2019 Tải về
2 Kế hoạch số 07-KH/ĐTN

V/v Tổ chức chương trình tình nguyện "mùa đông" năm 2019

02/12/2019 Tải về
3 Công văn số 159-CV/ĐTN

V/v đề nghị tham gia chương trình khám bệnh,tư vấn sức khỏe,phát thuốc miễn phí cho nhân dân

02/12/2019 Tải về
Quyết định
1 Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật tương đương

Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 7603

03/01/2019 Tải về
2 Quyết định số 7603/QĐ-BYT

V/v Ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (phiên bản số 6)

03/01/2019 Tải về
3 Quyết định số 3312/QĐ-BYT

V/v Ban hành tài liệu chuyên môn " hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em"

24/12/2018 Tải về
Lịch trực
1 Lịch phân công lãnh đạo trực chống dich Covid-19

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

14/02/2020 Tải về
2 Lịch trực CBNV toàn viện

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

14/02/2020 Tải về
3 Lịch trực đội phòng chống thảm họa

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

14/02/2020 Tải về
Thông báo
1 Quyết định Số: 5991/QĐ-BYT

Quyết định Về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh răng miệng

17/02/2020 Tải về
2 Quyết định Số: 5992/QĐ-BYT

Quyết định Về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh

17/02/2020 Tải về
3 Kế hoạch Số: 544/BVN-KHTH

Kế hoạch Triển khai về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh và trong khám bệnh, chữa bệnh răng miệng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

17/02/2020 Tải về
Đào tạo - Chỉ đạo tuyến
1 Kế hoạch dào tạo ngắn hạn năm 2020

Kèm theo quyết định số: 1193/QĐ-BVN ngày 10 tháng 10 năm 2019

16/12/2019 Tải về
2 Kế hoạch đào tạo dài hạn năm 2020

Kèm theo quyết định só; 1193/QĐ-BVN ngày 10 tháng 12 năm 2019

16/12/2019 Tải về
3 Đăng ký đào tạo hỗ trợ lâm sàng trực tuyến năm 2020

Đào tạo trực tuyến

09/10/2019 Tải về
Đảng ủy bệnh viện
1 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị

"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

12/02/2020 Tải về
2 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU 2020

12/02/2020 Tải về
3 Mẫu phiếu bầu

03/01/2020 Tải về
Thông tin Dược
1 Thông báo danh mục những thuốc thuộc nhóm Gây nghiện – Hướng thần trúng thầu năm 2020

12/02/2020 Tải về
2 Mẫu đơn đề nghị Danh mục thuốc, VTYT, sinh phẩm sử dụng tại nhà thuốc Bệnh viện năm 2020

12/02/2020 Tải về
3 Báo cáo phản ứng có hại của thuốc

Mẫu báo cáo ADR

22/01/2020 Tải về
Thông tư
1 Thông tư số 13/2019/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39 /2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định thống nhấ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhh BHYT giữa các bệnh vịện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

12/08/2019 Tải về
2 Thông tư Số: 30/2018/TT-BYT

Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

17/12/2018 Tải về
3 Số: 39/2018/TT-BYT

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trteen toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

13/12/2018 Tải về
Luật - Nghị định
1 Nghị định Số: 59/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết mộ số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

01/11/2019 Tải về
2 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT

16/11/2018 Tải về
3 Luật an ninh mạng 2018

06/07/2018 Tải về
 

Văn bản mới

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về việc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mổ tim?

Đã triển khai

Đang triển khai

Chưa triển khai

Không biết

Thông tin liên lạc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

- Bệnh viện: 0966 81 12 12

- Bộ Y tế:        1900 9095