13:17 EST Thứ tư, 20/11/2019

Liên kết trong tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá
Sở Y tế Thanh Hóa

Liên kết trong nước

Bộ Y Tế
Benh vien Viet Duc
Benh vien bach Mai

Trang nhất » Văn Bản

Banner chúc mừng năm mới (giữa trang)

Tim kiếm văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2019

19/11/2019 Tải về
2 Danh sách tập thể, cá nhân đạt điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng năm 2019

19/11/2019 Tải về
3 Danh sách những cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, không dự bình năm 2019

19/11/2019 Tải về
4 Thông báo số 1119/BVN-HĐTĐKT

Thông báo của HĐTĐKT về kết quả bình bầu danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2019

19/11/2019 Tải về
5 Lịch trực đội cấp cứu nhi khoa tháng 12 năm 2019

18/11/2019 Tải về
6 Lịch trực CBNV toàn viện

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

15/11/2019 Tải về
7 Lịch trực đội phòng chống thảo họa

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

15/11/2019 Tải về
8 Các biểu mẫu Công đoàn

14/11/2019 Tải về
9 Công văn Số: 114/HD-CĐYT

V/V Công đoàn y tế HD bổ sung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

13/11/2019 Tải về
10 Cam kết Của Trưởng khoa/phòng thực hiện các nội dung xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa”.

13/11/2019 Tải về
11 Kế hoạch Số: 1099/BVN-KHTH

Kế hoạch đẩy mạnh xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2019

13/11/2019 Tải về
12 Thông báo số 1095/TB-HĐXT

Thông báo nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức

12/11/2019 Tải về
13 Lịch trực CBNV toàn viện

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

07/11/2019 Tải về
14 Lịch trực đội phòng chống thảo họa

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

07/11/2019 Tải về
15 Công văn Số: 105/HD-CĐYT

V/V Công đoàn y tế "Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019"

06/11/2019 Tải về
16 Nghị định Số: 56/2015/NĐ-CP

Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

28/10/2019 Tải về
17 Côg văn số 2954/SYT-TTr

V/v thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng

01/11/2019 Tải về
18 Nghị định Số: 59/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết mộ số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

01/11/2019 Tải về
19 Lịch trực CBNV toàn viện

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

01/11/2019 Tải về
20 Lịch trực đội phòng chống thảo họa

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

01/11/2019 Tải về
21 Lịch trực cấp cứu ngoại viện tháng 11 năm 2019

29/10/2019 Tải về
22 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức quản lý 2019

28/10/2019 Tải về
23 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2019

28/10/2019 Tải về
24 Phiếu đánh giá và phân loại hợp đồng lao động, hợp đồng 68/2000/NĐ-CP năm 2019

28/10/2019 Tải về
25 Công văn số 2936/SYT-NVY

V/v Thanh toán BHYT đối với Tinh bột este hóa (hydrotethyl starch và Immuno globulin)

27/10/2019 Tải về
26 Báo cáo KQ hoạt động năm 2019,dự kiến KH năm 2020

KHOA: VI SINH

26/10/2019 Tải về
27 Báo cáo KQ hoạt động năm 2019,dự kiến KH năm 2020

KHOA: SINH HÓA HUYẾT HỌC

26/10/2019 Tải về
28 Báo cáo KQ hoạt động năm 2019,dự kiến KH năm 2020

KHOA:KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

26/10/2019 Tải về
29 Báo cáo KQ hoạt động năm 2019,dự kiến KH năm 2020

CÁC KHOA LÂM SÀNG

26/10/2019 Tải về
30 Báo cáo KQ hoạt động năm 2019,dự kiến KH năm 2020

KHOA: KHÁM BỆNH

26/10/2019 Tải về
1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về việc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mổ tim?

Đã triển khai

Đang triển khai

Chưa triển khai

Không biết

Văn bản mới

Thông tin liên lạc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

- Bệnh viện: 0966 81 12 12

- Bộ Y tế:        1900 9095