1
22:22 ICT Thứ ba, 07/07/2020

Menu

Liên kết trong tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá
Sở Y tế Thanh Hóa

Liên kết trong nước

Bộ Y Tế
Benh vien Viet Duc
Benh vien bach Mai

Trang nhất » Tin Tức - Sự kiện » Tin tức » Thông báo

Banner chúc mừng năm mới (giữa trang)

Dự thảo “ Đề án phát triển Bệnh viện Nhi Thanh Hoá từ năm 2015 đến năm 2020”

Thứ sáu - 27/03/2015 10:31
SỞ Y TẾ THANH HOÁ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   BỆNH VIỆN NHI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
11                                         
   Số:          /TTr - BVN                            Thanh Hoá, ngày     tháng 04 năm 2015
Dự thảo

TỜ TRÌNH
“Đề nghị phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Nhi Thanh Hoá
từ năm 2015 đến năm 2020”
 
 
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hoá
 
Căn cứ Quyết định 1348/2001/QĐ - UB, ngày 01 tháng 6 năm 2001 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Thành lập Bệnh viện Nhi Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ - BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế Bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 202/QĐ - UBND ngày 19/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.
Căn cứ kết quả hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua và yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và các địa bàn lân cận;
Bệnh viện Nhi Thanh Hoá xây dựng đề án phát triển bệnh viện Nhi Thanh Hoá đến năm 2020 (có đề án chi tiết kèm theo).
Kính trình Sở Y tế Thanh Hoá xem xét và phê duyệt./.
Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
-         Như trên
-         UBND tỉnh (b/c)
-         Lưu KH, VT
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dương Văn Hùng
 
Tải về

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về việc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mổ tim?

Đã triển khai

Đang triển khai

Chưa triển khai

Không biết

Thông tin liên lạc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

- Bệnh viện: 0966 81 12 12

- Bộ Y tế:        1900 9095